Autori

Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky ustanovujú práva a povinnosti prevádzkovateľa eshopu, vydavateľstva Porta libri družstvo (firemné údaje) (ďalej len predávajúci) a zákazníkom eshopu vydavateľstva. Vydavateľstvo Porta libri družstvo ako predávajúci a zákazník ako kupujúci uzatvárajú kúpnu zmluvu prostredníctvom internetu, predmetom ktorej je nákup tovaru prostredníctvom eshopu na doméne www.krestanskeknihy.sk alebo www.porta.sk.

 

Nákup a registrácia v eshope

Zákazníkom nášho eshopu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne ukony, alebo právnická osoba. Pri nákupe je možné využiť registráciu v eshope. Registráciou získa zákazník vstup do vernostného programu (odkaz), informácie o stave objednávok, prehľad kúpených titulov a možnosť využívať ďalšie zľavy.

Nákup je možný aj bez registrácie.

 

Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie nájdete v časti - Ochrana osobných údajov.

 

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

 

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.

 

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

Cenové  a platobné podmienky

Cena výrobku predstavuje cenu vrátane DPH 10% pri knihách, a DPH 20% pri ostatnom tovare a službách.

Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.

 

Tovar je možné uhradiť

  • Bankovým prevodom - tovar je odoslaný až po obdržaní platby

  • Platbou kartou v eshope - akceptované sú karty MasterCard, VISA

  • Platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

  • Na dobierku - pri doručení Slovenskou poštou, alebo kuriérom

 

Dodacie lehoty a podmienky

Tovar dodávame v rámci Slovenskej republiky. O možnostiach dopravy do iných krajín Vám poskytneme informácie na požiadanie.

 

Dodacia lehota na konkrétny tovar je uvedená v detailoch tovaru. Štandardná dodacia doba je 7 pracovných dní.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť dodaciu dobu v prípade nedostupnosti tovaru.

 

Doprava a poštovné poplatky

Bližšie informácie nájdete v časti - Doprava a poštovné.

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale.

 

Predávajúci zodpovedá za:

  • dodanie tovaru v cene, množstve a kvalite podľa objednávky

  • odoslanie tovaru bez vád (pokiaľ nie je pri produkte uvedená, alebo s výnimkou zľavnených titulov)

  • priloženie daňového dokladu (faktúra), pri platbe v hotovosti doklad z registračnej pokladne

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

    oneskorené doručenie alebo doručenie poškodeného tovaru zavinené prepravcom (viditeľne poškodený tovar nepreberajte)

    oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou dodacou adresou kupujúceho

    obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, vydaných iným vydavateľom

 

Stornovanie objednávky

Ak si kupujíci praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, kontaktuje čo najskôr predávajúceho (odkaz kontakty) a uvedie číslo objednávky. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého boli uhradené. V prípade platby cez platobný portál CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nie je schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky).

 

O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne kupujúceho informuje telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

Reklamácia tovaru, vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie nájdete v časti - odkaz.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi vydavateľstvom Porta libri družstvo a zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

 

Spoločnosť Porta libri družstvo si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.krestanskeknihy.sk, alebo www.porta.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2014.Copyright 2014 - 2024 © Porta Libri