Autori

O nás

Úvod O nás
Knihy, z ktorých rastiete

Knihy, z ktorých rastiete


NAŠE EDÍCIE

 

NÁŠ TÍM

 

NAŠI PARTNERI

 

KORENE NÁŠHO PRÍBEHU

 

 

 

NAŠE EDÍCIE

Z hľadiska vydávania kníh a aj z hľadiska distribúcie kníh našich partnerov nechceme a nemôžeme robiť všetko. Rozhodli sme sa preto pre niekoľko strategických knižných edícií, ktoré považujeme za dôležité:

Knihy o rodinných vzťahoch – knihy o manželstve a partnerstve, problematika výchovy detí, psychológia vzťahov v rodine. Kľúčoví autori: Gary Chapman, Kevin Leman, James Dobson, Harley Willard, Ross Campbell, Foster Cline a Jim Fay, Henry Cloud a ďalší.

Edícia kníh C.S.Lewisa – nová séria vydaní diel tohto velikána svetovej literatúry a filozofie 20. storočia je našou skutočnou pýchou. V novom dizajne od mladého výtvarníka Karola Prudila prinášame postupne všetky jeho kľúčové diela. V našej ponuke sú k dispozícii samozrejme aj české preklady z vydavateľstva Návrat domů.

Osobný a duchovný rozvoj – našou “srdcovou záležitosťou” sú knihy, ktoré pomáhajú ľuďom v duchovnej formácii a prehlbovaní učeníckeho postoja v kresťanskom živote. Naši kľúčoví autori v tejto edícii: Oswald Chambers, Rick Warren, Dallas Willard, James Bryan Smith, Brennan Manning.  

Knihy o líderstve a profesionálnom rozvoji – veríme, že “bežná” práca a zamestnanie je súčasťou  kresťanskej služby a že misijná alebo cirkevná služba má byť prácou, ktorá je prínosom pre celú  spoločnosť. Prinášame diela autorov, ktorí prispievajú v celostnému rozvoju ľudí aj inštitúcií, ktoré riadia. Kľúčoví autori: Patrick Lencioni, Ken Blanchard, Bill Hybels, Henry Cloud a ďalší.

Teológia a filozofia – v tejto edícii sa snažíme ponúkať akademicky fundované a pritom aj pre bežného čitateľa zrozumiteľné práce popredných kresťanských teológov, ktorí stoja oboma nohami na zemi poctivého biblického bádania a pritom ďaleko prekračujú hranice vlastných cirkevných tradícií – takými sú pre nás John Stott, J.I. Packer, John Piper, N.T. Wright, Tim Keller, ale aj Daniel Pastirčák.

Biblia a jej štúdium – v súčasnosti sa sústreďujeme na dva strategické projekty:

  • Preklad populárnej The Message Bible od Eugena Petersona, z hovorovej angličtiny do súčasnej hovorovej slovenčiny. Našim prvým dielom je bilingválne vydanie Evanjelia podľa Lukáša a Skutkov.
  • Vytvorenie prvej slovenskej Študijnej Biblie. V úzkej spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vydáme v roku 2015 komplexné dielo, ktoré bude zahŕňať: revidovaný text  Ekumenického prekladu Biblie, viac ako 20.000 výkladových poznámok k jednotlivým veršom a častiam Biblie, úvodný článok ku každej biblickej knihe o autorstve a kultúrno-hostorickom pozadí a teologických dôrazoch danej knihy, množstvo prehľadných máp, tabuliek a náčrtov, nové krížové odkazy a konkordanciu.
  • Okrem toho máme v ponuke viacero kníh a výkladov, ktoré čitateľovi pomáhajú pri štúdiu Biblie, ako aj pomôcky pre denné čítanie a zamyslenia.


Životné príbehy, romány a poézia – rozprávanie príbehov, či už skutočných, alebo vymyslených, je neoddeliteľnou súčasťou našej identity ako ľudí. A rozprávanie príbehov viery sa dotýka často tých najhlbších otázok ľudskej duše. Okrem prekladov populárnych románov z dielne partnerských vydavateľstiev, ktoré máme v ponuke, sa my sami snažíme prinášať diela domácich autorov a autoriek – Zuzana Cacciabue, Maruška Kožlejová, Daniel Raus, Jana Nagajová.

 

NÁŠ TÍM

Marek Markuš je “Chairman”, teda predseda predstavenstva, a stará sa o tvorbu edičného plánu, koordinuje smerovanie vydavateľstva, napomáha marketingu kníh, vymýšľa nové projekty a zháňa potom na ne peniaze…

Jana Hlatká je “Chief editor” – hľadá nové tituly do edičného plánu, spolupracuje s prekladateľmi, stará sa o edičnú úpravu a jazykovú korektúru prekladov a rukopisov, riadi proces prípravy a výroby kníh a množstvo ďalších vecí…

Peter Synak je náš “CFO a COO”, t.j. finančný a prevádzkový manažér v jednej osobe. Okrem riadenia finančných procesov a administratívy, ktorá je s nimi spojená, koordinuje vybavovanie objednávok a distribúciu kníh.

“Sales manager” – realizuje objednávky, stará sa o kľúčových zákazníkov, venuje sa priamemu predaju na väčších podujatiach a k tomu všetkému sa stará o prípravu a údržbu tejto našej novej web stránky.

 

NAŠI PARTNERI

Návrat Domů ( www.navrat.cz )
Porta libri je na Slovensku exkluzívnym distribútorom kníh “sesterského” vydavateľstva Návrat Domů z Prahy. Knihy ND tvoria významný doplnok k ponuke našich vlastných kníh.


Scripture Union Slovakia ( www.scriptureunion.sk )
Naši priatelia z SU sú odbornými “garantami” v oblasti titulov pre deti a mládež. Nemáme dlhú históriu v tejto oblasti a preto sme radi, že môžme spolupracovať s profesionálmi. Skvelým projektom bola v poslednom čase “Veľká výprava”.

Slovenská biblická spoločnosť ( www.biblickaspolocnost.sk )
Projekt prvej Študijnej Biblie na Slovensku by nebol vôbec možný bez úzkej spolupráce so Slovenskou  biblickou spoločnosťou.  

Global Leadership Summit ( www.willowcreek.cz )
Každý rok máme tú česť byť súčasťou GLS v Bratislave, kde pre účastníkov prinášame na predaj výber titulov od minulých aj súčasných spíkrov GLS. Zvlášť nás teší spolupráca pri vydávaní kníh Patricka Lencioniho a Billa Hybelsa pre GLS 2014.

D3 / The Navigators ( www.navigators.org )
Občianske združenie D3 (www.d3.sk) na Slovensku reprezentuje medzinárodnú misijnú organizáciu The Navigators. V spolupráci s “Navs” sa zrodilo už niekoľko zaujímavých projektov, ako napr. “Rodičovstvo s rozumom a láskou”, “SPRÁVA od Lukáša” a najmä populárny materiál pre skupinové biblické štúdium “Séria 2:7”, ktorý sme preložili do 8 jazykov a je k dispozícii zadarmo vo formáte PDF na stránke www.myscrolls.eu/en/sluzby/downloads/.

Leading Edge International ( www.leadedge.org )

LEI reprezentuje naše projekty voči ostatným partnerom v Spojených Štátoch. Vďaka spolupráci s LEI sa podarilo finančne podporiť už viacero nekomerčných vydavateľských projektov, ako
napríklad projekt Študijnej Biblie.

Naše manželstvo ( www.nasemanzelstvo.sk )
V spolupráci s Ester a Tomášom Kriškovcami sme už vydali niekoľko skvelých kníh, ktoré pomáhajú párom budovať zdravé manželstvá, ako napr. “Nebyť sám” a “Manželské rozhovory”.

 

KORENE NÁŠHO PRÍBEHU

Porta libri je vydavateľstvo kníh. Chceme byť vydavateľstvom dobrých kníh. Knihy sú v prvom rade príbehy. Príbehy utvárajú náš život. Ako hovorí jeden náš autor, “sme príbehové bytosti”. Veríme, že konkrétny príbeh každého človeka, ako aj príbeh celého vesmíru, so všetkými jeho dramatickými dejinami, je súčasťou oveľa väčšieho príbehu. Je to príbeh Boha, ktorý s láskou stvoril krásny svet a človeka v ňom. Všeličo sa v tom príbehu žiaľ zamotalo a pokazilo, ale k rozhodujúcemu zvratu prišlo vtelením Boha v Kristovi. A Ježiš Kristus prišiel do nášho sveta, aby začal písať úplne novú kapitolu tohto veľkého príbehu. Na konci novej kapitoly bude svet taký, aký mal Boh pôvodne na mysli – čistý, krásny, slávny, tvorivý, dobrodružný, a najmä – láskavý. Ježiš chce túto novú kapitolu písať spolu s nami.

 

Ešte nie sme na konci príbehu, ale už tu a teraz môžeme zažívať výhonky čistoty, krásy, slávy, tvorivosti, dobrodružstva a lásky. Myslíme si, že dobré knihy sú tie, ktoré pomáhajú ľuďom porozumieť veľkému príbehu Boha a človeka. Dobré knihy nám totiž pomáhajú vidieť kapitoly vlastných príbehov, ako nové výhonky vyrastajúce z prastarého koreňa metapríbehu, ktorý rozpráva Boh od stvorenia sveta.

 

Porta libri chce vydávať a predávať dobré knihy – knihy, z ktorých rastiete.


P.S. Táto úvaha o našom poslaní nás zaraďuje do kategórie kresťanské vydavateľstvo, čomu sa nebránime. Naše vlastné korene vyrastajú z reformačnej tradície, za čo sa nehanbíme. Dôsledne si však strážime svoje ekumenické a nad-denominačné zameranie - naše knihy si nachádzajú čitateľov vo všetkých cirkvách na Slovensku, aj mimo nich, na čo sme hrdí.

Copyright 2014 - 2024 © Porta Libri