Autori

Porovnanie cien na Pricemania.sk

Ochrana osobných údajov

Úvod Info Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

                                               

Majiteľ a prevádzkovateľ internetového obchodu je vydavateľstvo Porta libri družstvo, Legionárska 4, 811 07 Bratislava.

 

Pre poskytnutie našich služieb (predaj a doručenie tovaru) potrebujeme od Vás základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov. Pri spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.

 

Pri registrácii a nakupovaní (aj pri nakupovaní bez registrácie) je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:

  • meno a priezvisko, presná adresa (adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

  • kontaktné informácie (e-mailová adresa alebo telefónne číslo)

  • voliteľne ďalšie adresy (ak je iná dodacia adresa, než fakturačná)

  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH

 

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu a tretím stranám so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, ako aj na marketingové účely predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu poštou, alebo prostredníctvom e-mailu ponuky a informácie marketingového charakteru, súvisiaceho s predmetom podnikania predávajúceho, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Kupujúci má možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií nevyhnutných pre správne vybavenie Vašej objednávky. Ide najmä o doručovateľské služby (dodacia adresa). Tieto údaje vždy poskytujeme jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu Vašich osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 

Majiteľ a správca internetovej predajne:

Porta libri družstvo

Sídlo: Legionárska 4, 811 07 Bratislava

IČO: 45573042

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 612/B

 

Spoločnosť zabezpečujúca technické riešenie internetového eshopu:

Atomer.com s.r.o.

Sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava

IČO: 47 105 542

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 88657/B

 

Kuriérska spoločnosť DPD:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava

IČO: 35 834 498

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 26367/B

 

Slovenská pošta:

Slovenská pošta, a. s.

Sídlo: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bánska Bystrica, Oddiel Sa. Vložka č. 803/S

 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Copyright 2014 - 2018 © Porta Libri