Autori

Viesť ako Ježiš

Pridané: 12.09.2014

Svet zúfalo potrebuje vidieť odlišný model vedenia. Vezmi si hociktoré noviny a rýchlo nájdeš príklady opustenia hodnôt, zrady dôvery, vykorisťovania a manipulácie, ktorých sa dopustili ľudia vo vplyvnej pozícii. Lídri spoločností zneužívajú výsady svojho postavenia, čím privádzajú k bankrotu svojich zamestnancov aj investorov.

 

http://www.porta.sk/kategoria/liderstvo-praca-a-sluzba/liderstvo-a-manazment/viest-ako-jezis/

Úryvok z knihy Viesť ako Ježiš.

Svet zúfalo potrebuje vidieť odlišný model vedenia. Vezmi si hociktoré noviny a rýchlo nájdeš príklady opustenia hodnôt, zrady dôvery, vykorisťovania a manipulácie, ktorých sa dopustili ľudia vo vplyvnej pozícii. Lídri spoločností zneužívajú výsady svojho postavenia, čím privádzajú k bankrotu svojich zamestnancov aj investorov. Medzitým obyvatelia rozvojových krajín trú biedu a prepadajú beznádeji kvôli mocenskému vákuu. Predstavení cirkví zlyhávajú, čím kompromitujú svoje cirkvi a medzi ľuďmi množia skepticizmus a sklamanie. Z rodinných a osobných vzťahov sa vytráca dôvera a stávajú sa bojiskami, kde sa bije každý proti každému za svoje právo na šťastie.

Model vedenia, ktorý väčšina ľudí zažíva v praxi, by sa dal zhrnúť populárnou frázou: „V prvom rade tu ide o mňa.“ Vo všetkých možných organizáciách a inštitúciách sa výstup po rebríčku hierarchie spája s odmenou vo forme peňazí, uznania a moci. Hlavné pohnútky, ktoré dominujú obrazu vodcovstva sú presadzovanie seba samého (pýcha) a chránenie seba samého (strach). Mnohí vodcovia sa správajú tak, akoby ovce boli len na osoh pastiera. Očakávanie vzájomnej dôvery, láskavej starostlivosti a otvorenosti v osobných vzťahoch často podkopáva pýcha, strach a ľahostajnosť, ktoré intimitu menia na izoláciu. To sú zlé správy.

 

Dobrá správa je, že to môže byť lepšie. Existuje jeden dokonalý vzor vedenia, ktorému môžeš dôverovať. Volá sa Ježiš. Existuje spôsob vedenia, ktorý sa Bohu páči a ktorý navracia zdravie organizáciám i vzťahom. Je to cesta, na ktorú nás ako lídrov Ježiš volá za sebou: Lepšie je slúžiť ako dať sa obsluhovať.

 

 

Keď sa vydávaš na túto cestu nasledovania Ježiša, musíš si položiť tri otázky, ktorými sa budeme v tejto kapitole zaoberať:

 

 

1. Som vodca?

2. Som ochotný vo svojom vedení nasledovať Ježiša ako svoj vzor?

3. Ako môžem viesť iných podľa Ježišovho vzoru?

 

 

Som vodca?

Vedenie je proces uplatňovania vplyvu. Vždy, keď sa snažíš ovplyvniť myslenie, správanie alebo rozvoj ľudí smerom k dosiahnutiu cieľa v ich osobnom alebo profesionálnom živote, vstupuješ do role vodcu. Vedenie môže byť také dôverné, ako slovo povzbudenia či rada milovanému človeku, alebo také formálne, ako smernice podávané komunikačnými kanálmi organizácie. Vedením môže byť pestovanie detského charakteru a sebavedomia a prehlbovanie dôvernosti a vzájomného naplnenia v osobných vzťahoch na jednej strane, alebo distribúcia rozmanitých zdrojov v organizácii za účelom dosiahnutia konkrétnych cieľov a úloh na strane druhej.


 

Každá znižšie uvedených situácií predstavuje niekoho vroli vodcu:

 

 

 • matka, ktorá sa stará odieťa

 • priateľ, ktorý druhého napriek riziku odcudzenia upozorní na morálne zlyhanie

 • riadiaci pracovník, ktorý odmietne ponuku zneužiť interné informácie na získanie výhody pred konkurenciou

 • veliteľ elitných jednotiek, ktorý vyšle svojich mužov do nebezpečenstva, aby naplnili svoje poslanie

 • manželia, ktorí sa snažia dosiahnuť zhodu v každodennom rodinnom hospodárení

 • učiteľka strednej školy, ktorá usvojich študentov povzbudzuje zvedavosť atúžbu po poznaní

 • rehabilitačná sestra, ktorá trpezlivo znáša hnev pacienta po mozgovej príhode

 • misijný lekár, ktorý odmietne opustiť svojich pacientov, aj keď mu hrozí zajatie nepriateľskou armádou

 • pastor, ktorý sa kvôli obave zodmietnutia vyhýba kázaniu nakontroverzné témy

 • školský tréner, ktorý prižmúri oko, keď hviezdny hráč tímu porušuje pravidlá

 • dospelý syn, ktorý pomáha a radí starnúcemu rodičovi, ako si poradiť so životom

 • smrteľne chorá pacientka, ktorá prejavuje vyrovnanosť, odvahu apokoj, keď ju navštívia úzkostliví príbuzní

 • komunálny politik, ktorý zprincípu trvá na nepopulárnom opatrení

 • diktátor, ktorý zhŕňa milióny dolárov, kým občania jeho krajiny hladujú.

 

Jasne sa tu ukazujú dve veci. Po prvé, každý ztýchto ľudí je lídrom, lebo vplýva na druhých, či už kladne alebo záporne. Tento zoznam ukazuje, že niektoré typy vedenia sú veľmi špecifickej povahy (diktátor, čo zhŕňa milióny), kým iné sú bežnejšie (matka sdieťaťom). Niektoré sú zjavné (politik, ktorý presadzuje nepopulárne opatrenie), iné skryté (pastor, čo sa vyhýba kontroverznej téme). Činy lídra nie sú vždy zjavné tým, ktorých vedie či ovplyvňuje. Anapokon náš vplyv zasahuje itých, ktorí nás odmietnu nasledovať (ako manažér, čo odmietne návrh zneužiť internú informáciu).

Po druhé, títo lídri sa osobne rozhodujú, ako aza akým cieľom použijú svoj vplyv. Všetci sme postavení pred túto voľbu, keď ovplyvňujeme druhých ľudí: rozhodneme sa slúžiť alebo sa necháme obsluhovať druhými? Ak je tvojou hlavnou pohnútkou presadzovanie alebo chránenie seba samého, využiješ svoj vplyv na druhých na dosiahnutie týchto cieľov. Ak sú tvoje činy vedené službou aoddanosťou správnej veci alebo vzťahu, budeš predruhých vzorom apovzbudivým príkladom týchto hodnôt.

Keď zvážiš množstvo spôsobov, ktorými vplývaš na konanie druhých ľudí, uvedomíš si, že lídrom si všade, kde sa pohneš, nielen na pracovisku. Či slúžiš druhým ako rodič, manžel, príbuzný, priateľ alebo občan – alebo máš titul avedúce postavenie ako predseda predstavenstva firmy, pastor, tréner, učiteľ alebo manažér – si lídrom!


Späť na zoznam článkov
Copyright 2014 - 2020 © Porta Libri