Autori

Poďme hlbšie - úryvok z knihy

Pridané: 12.09.2014

Väčšina rozhovorov, ktoré som o Biblii viedol s neveriacimi, skončila, skôr či neskôr, v tomto bode: „Je to všetko vecou interpretácie. Jasné, ty tvrdíš, že to znamená, že Ježiš je Boh, že sex mimo manželstva nie je správny, a že nebo je iba pre kresťanov; ale pre mňa to možno znamená, že Ježiš bol len dobrý učiteľ a sex s kýmkoľvek je v poriadku, pokiaľ to obaja chcú a nebo je pre všetkých. Je to všetko len vecou interpretácie.“

„Všetko je vecou interpretácie“

Väčšina rozhovorov, ktoré som o Biblii viedol s neveriacimi, skončila, skôr či neskôr, v tomto bode: „Je to všetko vecou interpretácie. Jasné, ty tvrdíš, že to znamená, že Ježiš je Boh, že sex mimo manželstva nie je správny, a že nebo je iba pre kresťanov; ale pre mňa to možno znamená, že Ježiš bol len dobrý učiteľ a sex s kýmkoľvek je v poriadku, pokiaľ to obaja chcú a nebo je pre všetkých. Je to všetko len vecou interpretácie.“

Vlastne, my všetci sme si zvykli takto rozmýšľať. Je to súčasť celého filozofického hnutia zvaného „postmodernizmus“ a v posledných niekoľkých desiatkach rokov prenikol do televíznych relácií, ktoré pozeráme a do učební, v ktorých sedávame. Postmodernizmus učí, že pri knihe ako Biblia, nie je dôležité, čo znamená, ale čo znamená pre mňa. A to môže byť niečo iné, než čo znamená pre teba. A takto je to v poriadku. To je postmodernizmus. Pre jedného znamená text jedno, zatiaľ čo pre druhého znamená úplný opak; ale obe interpretácie majú byť rešpektované a považované za rovnako platné.

Apoštol Pavol to však tak nevidí. Myslí si, že existuje správny a nesprávny spôsob pochopenia Biblie. Mladému vodcovi cirkvi píše: Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť,  ktorý správne podáva slovo pravdy. (2 Tim 2:15)

Toto sú niektoré úžitky správneho pochopenia Biblie:

• počuješ hlas svojho nebeského Otca ako k tebe hovorí,
• dozvedáš sa, aký naozaj je, z jeho vlastných úst (a často nás jeho skutočný charakter zaskočí, pretože sme zvyknutí na jeho karikatúry z druhej ruky),
• objavíš nádhernú pravdu o spáse, a ako si môžeš byť istý nebom,
• zistíš, čo Bohu leží na srdci, na čom mu vo svete skutočne záleží a spoznáš jeho vôľu pre svoj život,
• pravda ťa v skutočnosti mení – pochop, že ťa nielen informuje o veciach, ale že s tebou aj niečo robí.

Na druhej strane môžu byť následky nepochopenia Biblie zdrvujúce. Mnohé z veľkých svetových siekt a hnutí – Mormoni, Svedkovia Jehovovi – kladú Bibliu do centra svojho náboženstva. Iba ju interpretujú „inak“. Ale dokonca aj tradiční kresťania môžu dopadnúť zle, lebo si namýšľajú, že Biblia hovorí, či sľubuje niečo, čo v skutočnosti ani nehovorí, ani nesľubuje. Spomínam si (Andrew) na jednu mladú kresťanku z univerzity. Umierala na rakovinu. Nejakí dobroprajní kresťania povedali jej matke, že keby mali „dostatočne silnú vieru“, mohla by sa vyliečiť. Bol to zúfalo krutý omyl; k bolesti zo straty dcéry pridali ešte aj mučivý pocit viny z nedostatočnej viery. Ale opierali sa pri tom
o biblické verše – tragicky nepochopené verše.

Pravdou je, že bez istej opatrnosti v interpretácii, môžeš Bibliou obhájiť takmer čokoľvek. Môže ťa napríklad zaskočiť zistenie, že Biblia na dvoch miestach hovorí, že Boh neexistuje. Prečítaj si Žalmy 14:1 a 53:1. 

Vážne, pozri si to! Alebo ak si slobodný a rozmýšľaš o ženbe, tak Stará zmluva má pre teba jasné usmernenie: „Spravedlivý bude žiť svojou vierou“ (Hab 2:4, ROH). Ak poznáš dievča menom Viera, tak to máš vyhraté.

Pri našej práci s univerzitnými študentami v Londýne sme videli, ako ľudia pochopili Bibliu správne. Sledovali sme, ako ich oči zažiarili nadšením z nových právd a videli sme, ako sa ich život mení vplyvom Božieho slova. Toto privilégium sme niekoľkokrát mali. Ale videli sme tiež ľudí, ktorí Bibliu pochopili nesprávne a dostali sa do problémov, či dokonca úplne stratili vieru. A to nám láme srdce. Preto sme napísali túto knihu. Má ti pomôcť porozumieť Biblii správne. Netvrdíme, že vždy všetko bude dokonale správne. Ale takmer správne je vždy lepšie ako spolovice správne a oveľa lepšie než úplne nesprávne. 

Chceme ti pomôcť ísť hlbšie, aby si objavil skryté poklady v Biblii. Dúfame, že tie časti Biblie, ktoré sa predtým javili ako frázy, začnú dávať zmysel a tie časti, ktoré ti boli už zrejmé, sa stanú ešte živšími a pútavejšími.

Táto kniha má slúžiť ako nástroj. Prepáč nám, ak to v tebe vyvoláva bolestné spomienky na neúspešné „Urob si sám“ projekty, alebo ti to pripomína hodiny čakania na krajnici na príchod automechanika. 

Nenájdeš tu žiadne kľúče a skrutkovače, ale súbor praktických nástrojov, ktoré ti pomôžu dopracovať sa k podstate ktorejkoľvek biblickej state. Pozrieme sa na také veci, akými sú kontext, opakovanie, spájanie slov, rôznosť prekladov a iné.

Čítanie Biblie je vedou aj umením zároveň. Vedou v tom zmysle, že je to disciplína veľmi dôsledná/precízna a štrukturovaná: existujú určité princípy, ktoré je potrebné dodržať, aby sme Biblii správne porozumeli. 

Budeme sa ich snažiť vysvetliť na nasledujúcich stránkach. Nechceme však, aby si si pod správnym porozumením Biblie predstavoval automatický a mechanický proces – že jednoducho použiješ isté nástroje a vyskočí ti odpoveď. Takto to nefunguje. 

Porozumenie Biblie je tiež umením. Je to niečo, čo sa učíš tým, že to robíš. Niečo, čo „pochytíš“, aj sa vyučíš, niečo intuitívne a zároveň logické. Preto sme nasledujúce kapitoly nazvali „nástrojmi“ a nie „pravidlami“ – podobne ako majster remeselník budeš musieť zapájať úsudok a schopnosti v spôsobe, akým ich budeš používať.

Pamätaj:

• Nebudeš potrebovať každý nástroj na každú pasáž, ktorú budeš čítať.
• Niektoré nástroje budú kľúčové pre niektoré pasáže, iné zasa druhoradé.
• Niekedy budú nástroje fungovať, iba ak ich použiješ spolu; jeden nástroj ti umožní použiť ďalší.
Ako keď sa učíš bicyklovať. Po chvíli na nástroje zabudneš, pretože si osvojíš princípy, od ktorých závisia.
 
Obsah: 
 
I Čo je Biblia, a ako by sme k nej mali pristupovať 
II Nástroj autorovho zámeru
III Nástroj kontextu
IV Nástroj štruktúry 
V Nástroj spojovacích výrazov 
VI Nástroj paralel
VII Nástroj rozprávačovho komentára
VIII Nástroj slovnej zásoby
IX Nástroj prekladov
X Nástroj tónu a pocitu
XI Nástroj opakovania
XII Nástroj citovania a odvolávok
XIII Nástroj žánru
XIV Nástroj napodobňovania
XV Nástroj Biblickej časovej línie
XVI Nástroj: „Kto som ja?“
XVII Nástroj „No a čo?“

Späť na zoznam článkov
Copyright 2014 - 2020 © Porta Libri