Autori

Láska, ktorá miluje za každých okolností

Pridané: 12.09.2014

Nech je jazyk lásky vášho dieťaťa akýkoľvek, potrebuje, aby ste ho prejavovali bezpodmienečne. Bezpodmienečná láska je svetlo, ktoré osvetľuje tmu a nám rodičom ukazuje, kde sa v oblasti výchovy práve nachádzame, a čo potrebujeme urobiť. Bez tohto druhu lásky je rodič zmätený a vyvedený z miery. Ešte skôr, než sa podujmeme preskúmať päť jazykov lásky, zastavme sa na chvíľu pri dôležitosti samotnej povahy bezpodmienečnej lásky.

Päť jazykov lásky pre deti

Nech je jazyk lásky vášho dieťaťa akýkoľvek, potrebuje, aby ste ho prejavovali bezpodmienečne. Bezpodmienečná láska je svetlo, ktoré osvetľuje tmu a nám rodičom ukazuje, kde sa v oblasti výchovy práve nachádzame, a čo potrebujeme urobiť. Bez tohto druhu lásky je rodič zmätený a vyvedený z miery. Ešte skôr, než sa podujmeme preskúmať päť jazykov lásky, zastavme sa na chvíľu pri dôležitosti samotnej povahy bezpodmienečnej lásky.

Bezpodmienečnú lásku môžeme najlepšie definovať podľa toho, čo robí. Bezpodmienečná láska prejavuje dieťaťu lásku za každých okolností. Milujeme bez ohľadu na to, ako dieťa vyzerá; bez ohľadu na to, aké dosahuje výsledky, aké má slabosti a nedostatky; bez ohľadu na to, čo od neho očakávame; a čo je najťažšie, bez ohľadu na to, ako sa správa. To neznamená, že sa nám každý jej prejav musí páčiť. Znamená to, že dávame a preukazujeme lásku nášmu dieťaťu stále, dokonca aj keď je jeho správanie nevhodné. 

Znie vám to príliš zhovievavo? Tak to rozhodne nie je. Je to skôr o správne zvolených prioritách. Emocionálna nádrž dieťaťa musí byť naplnená ešte pred tým, než pristúpime k akýmkoľvek výchovným opatreniam. Dieťa, ktorého nádrž lásky je plná, dokáže reagovať na rodičovskú výchovu bez nenávisti.

Niektorí ľudia sa obávajú, že takto dieťa len „rozmaznáme“, ale to nie je pravda. Bezpodmienečnej lásky nie je totiž nikdy dosť. Dieťa môžeme rozmaznať nedostatkom výchovy alebo láskou, ktorá vychováva a prejavuje sa nevhodným spôsobom. Pravá bezpodmienečná láska nikdy dieťa nepokazí, pretože nie je možné, aby jej rodič dokázal dať dieťaťu priveľa.

Tieto princípy môžu byť pre vás zložité, pretože idú proti tomu, čomu ste doteraz verili. Ak je to tak, možno nebude pre vás ľahké ponúknuť svojim deťom bezpodmienečnú lásku. Ale ak ju uvediete do praxe a uvidíte jej ovocie, bude to pre vás postupne čoraz ľahšie. Prosíme teda, aby ste vytrvali a aby ste robili to, čo je pre vaše deti najlepšie. Stále majte na mysli, že vaša láska rozhodne, či z vašich detí vyrastú schopní a šťastní ľudia, alebo ľudia, ktorí sú neistí, neprístupní, zatrpknutí a nezrelí.

Ak ste doteraz svoje deti takýmto spôsobom nemilovali, spočiatku sa vám to môže zdať ťažké. Postupne, ako budete bezpodmienečnú lásku uvádzať do praxe, zistíte, že vďaka tomu sa z vás stáva človek, ktorý ochotnejšie miluje a dáva vo všetkých vzťahoch. Samozrejme, že nikto z nás nie je dokonalý, a nemôžete od seba očakávať, že sa vám bude dariť milovať bezpodmienečne po celý čas. Ak sa ale neprestanete naďalej snažiť, časom zistíte, že vaša schopnosť milovať za každých okolností stále rastie a je stálejšia.

Možno vám pomôže, ak si často budete pripomínať niektoré dosť samozrejmé veci, týkajúce sa vašich detí:
 
Sú to deti.

Budú náchylné správať sa ako deti.

Priveľa detinského správania je každému nepríjemné.

Ak si ako rodič svoju časť úlohy vykonám poctivo, aj napriek ich detinským prejavom, postupne z toho vyrastú.

Ak ich budem milovať a lásku im prejavím len vtedy, keď je mi ich správanie príjemné (podmienečná láska), nebudú sa cítiť skutočne milované. Poškodí to ich predstavu o sebe, budú v živote neisté a v podstate im tým zabránim, aby si vylepšovali svoje sebaovládanie a osvojovali si vyspelejšie prejavy správania. Preto je ich vývin a správanie tak isto mojou zodpovednosťou ako ich.

Ak ich budem milovať len vtedy, keď splnia moje požiadavky a očakávania, budú sa cítiť neschopné. Nebudú presvedčené o tom, že sa treba snažiť čo najviac, keď to ich najlepšie mi nebude stačiť. Vždy ich bude trápiť neistota, strach, nízke sebavedomie a hnev. Aby ste sa tomuto vyhli, treba si často pripomínať zodpovednosť za ich celkový rast. (Viac k tejto téme nájdete v knihe Rossa Campbella Ako milovať svoje dieťa.)

Ak ich budem milovať bezpodmienečne, budú sa cítiť bezpečne, a postupne sa budú učiť zvládať svoje obavy a prejavy správania.

Samozrejme že každému veku našich synov a dcér náleží patričné správanie. Tínedžeri sa správajú inak než malé deti a trinásťročné dieťa bude reagovať inak než sedemročné. Musíme však stále mať na pamäti, že to ešte stále nie sú zrelé, dospelé osoby, a preto musíme rátať s tým, že z času na čas zlyhajú. Počas ich rastu a vývinu s nimi majte trpezlivosť.
 
 

Láska a... ešte oveľa viac

 
Prvoradým cieľom tejto knihy je ukázať, že deti potrebujú lásku, a tiež navrhnúť spôsoby, ako im ju dať. Zo všetkých ich potrieb je táto najnaliehavejšia a veľmi významne ovplyvňuje ich vzťah s rodičmi. Iné detské potreby, obzvlášť tie fyzické, sú ľahšie rozpoznateľné a zvyčajne sa dajú aj ľahšie uspokojiť, no nevedia život až tak naplniť alebo zmeniť. Áno, potrebujem svojim deťom zabezpečiť strechu nad hlavou, jedlo a ošatenie. Sme však tiež zodpovední za to, aby sme svojim deťom zabezpečili zdravie a rast v mentálnej a emocionálnej oblasti.

O tom, že deti potrebujú zdravé sebavedomie alebo vhodné vnímanie vlastnej hodnoty, bolo už napísaných veľa kníh. Dieťa s nadmerne rozvinutou vôľou bude samo seba pokladať za nadradené ostatným. Bude si myslieť, že je akýmsi božím darom svetu, a preto si zaslúži čokoľvek si zmyslí. Dieťa, ktoré sa podceňuje, budú trápiť takéto myšlienky: „Nie som taká šikovná, múdra alebo krásna ako druhí.“ „Nedokážem,“ mu v hlave znie ako refrén a „Neurobil som“ je jeho každodenným chlebom. Rodičia by sa preto mali čo najviac snažiť dozrieť na to, aby si ich deti rozvinuli zdravé sebavedomie. Aby samy seba vnímali ako dôležitých členov spoločnosti, z ktorých každý má talent a schopnosti na niečo iné, a aby pociťovali túžbu byť pre spoločnosť užitoční.
Ďalšou univerzálnou potrebou dieťaťa je bezpečie a istota. V súčasnom svete plnom neistoty je pre rodičov stále ťažšie deťom sprostredkovať pocit bezpečia. Stále viac rodičov počúva od detí tú bolestnú otázku: „Opustíš ma?“ Smutným faktom je, že mnohí rodičia ich kamarátov svoje rodiny opustili. Ak jeden rodič rodinu opustil, dieťa môže mať obavy, že ho zanechá aj ten druhý.

Dieťa si potrebuje vybudovať vzťahové zručnosti. Potrebuje sa naučiť zaobchádzať s druhými ľuďmi ako s osobnosťami, ktoré majú rovnakú hodnotu, a bude schopné vybudovať si vyvážené priateľstvá s rovnakou mierou dávania a prijímania. Bez týchto zručností dieťaťu hrozí, že sa utiahne do seba a zostane také aj v dospelosti. Z dieťaťa bez základných vzťahových zručností sa tiež môže stať ovládajúce monštrum, ktoré bezhlavo druhých odstrkuje, len aby dosiahlo, čo chce. Dôležitým aspektom vzťahovej zručnosti je schopnosť vhodne sa správať k autoritám. Vo všetkých sférach života úspech úzko súvisí s rozpoznaním a rešpektom autority. Jeho ďalšie schopnosti mu bez tohto nebudú veľmi užitočné.

Späť na zoznam článkov
Copyright 2014 - 2020 © Porta Libri